ประวัติบริษัท

1. รุ่งเรือง 8 บ้านช้าง
2. รุ่งเรือง 6 บ้านคชา
3. รุ่งเรือง 7 บ้านกิตติยาและรุ่งเรืองสแควร์
4. บ้านรุ่งเรือง นาดี (โครงการ 5)
5. โครงการรุ่งเรืองสแควร์
6. โครงการ บ้านรุ่งเรือง 4
7. โครงการ บ้านรุ่งเรือง 3
8. โครงการ บ้านรุ่งเรือง 2
9. โครงการ บ้านรุ่งเรือง 1
10. หมู่บ้าน บดินทรรักษา โครงการ 1
11. หมู่บ้าน บดินทรรักษา โครงการ 2
12. หมู่บ้าน บดินทรรักษา โครงการ 3
13. หมู่บ้าน บดินทรรักษา โครงการ 4
14. โครงการ บ้านริมน้ำ
15. โครงการ สินชัยธานี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการปัจจุบัน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. รุ่งเรือง 8 บ้านช้าง

1.1 ภาพบ้านรุ่งเรือง 8 บ้านช้าง บ้านเดี่ยว

1.2 ภาพรุ่งเรือง 8 บ้านช้าง บ้านแฝด

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. บ้านคชา

2.1 บ้านเดี่ยวชั้นเดียว บ้านคชา

2.1.1 บ้านเดี่ยวชั้นเดียว บ้านคชา(ด้านหน้าบ้าน)

2.1.2 บ้านเดี่ยวชั้นเดียว บ้านคชา(ด้านหลังของบ้าน)

2.2 ภาพทาวน์เฮ้าส์หน้ากว้าง 8 เมตร บ้านคชา

2.2 ภาพทาวน์เฮ้าส์หน้ากว้าง 6 เมตร บ้านคชา

2.3 ภาพบ้านเดี่ยวคชา (ขายหมดแล้ว)

2.4 ภาพรวมโครงการ

2.5 ภาพบรรยากาศภายในโครงการบ้านคชา

2.6 ภาพผังรวมโครงการบ้านคชา

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.โครงการ 7 บ้านกิตติยาและรุ่งเรืองสแควร์

3.1บ้านกิตติยาบ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.1.1ภาพหน้าโครงการบ้านกิตติยา


3.1.2 ภาพบรรยากาศในโครงการบ้านกิตติยา

3.1.3 ภาพบ้านกิตติยา

3.1.4 แปลนชั้นที่ 1 บ้านกิตติยา

3.1.5 แปลนชั้นที่ 2 บ้านกิตติยา

3.1.6 ภาพบรรยากาศภายในบ้านกิตติยา

3.1.7 ภาพบรรยากาศภายในบ้านกิตติยา

3.2 รุ่งเรืองสแควร์ (ขายหมดแล้ว)

3.2.1ภาพหน้าโครงการรุ่งเรืองสแควร์

3.2.2 ภาพผังรวมโครงการรุ่งเรืองสแควร์

3.2.3 แปลนชั้น 1 รุ่งเรืองสแควร์

3.2.4 แปลนชั้น 2 รุ่งเรืองสแควร์

3.2.5 แปลนชั้น 3 รุ่งเรืองสแควร์

3.2.6 Master Bedroom รุ่งเรืองสแควร์

3.2.7 Bedroom รุ่งเรืองสแควร์

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการที่ผ่านมา ( อุดรธานี )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บ้านรุ่งเรือง นาดี (โครงการ 5) (ขายหมดแล้ว)

1 ภาพบ้านเดี่ยว

2 ภาพบ้านแฝดสองชั้น

3 ภาพผังรวมโครงการบ้านรุ่งเรืองนาดี (โครงการ5)

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการ รุ่งเรืองสแควร์ (ขายหมดแล้ว)

เป็นโครงการที่ดำเนินงาน พร้อมกับโครงการบ้านรุ่งเรือง 4 พัฒนาบนที่ดิน 313.2 ตารางวาเป็นโฮมออฟฟิศ 4.5 ชั้น ทั้งหมด 9 หน่วย อยู่สี่แยก บขส. เก่า ทางไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรฯ  เริ่มดำเนินโครงการ เดือนกันยายน 2552 แล้วเสร็จ เดือนตุลาคม2553

1. ภาพ Perspective รุ่งเรืองสแควร์

2. ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงที่ตั้งโครงการ รุ่งเรืองสแควร์

3. ภาพแสดงบรรยากาศจริงของโครงการ รุ่งเรืองสแควร์

4. ภาพแสดงบรรยากาศจริงของโครงการ รุ่งเรืองสแควร์

5. ภาพแสดงบรรยากาศจริงของโครงการ รุ่งเรืองสแควร์

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการ บ้านรุ่งเรือง 4 (ขายหมดแล้ว)

บ้านรุ่งเรือง 4 เป็นโครงการต่อเนื่องกับบ้านรุ่งเรือง 3 พัฒนาบนที่ดินขนาด 12 – 2 – 27 ไร่ เป็นบ้านแฝด 2 ชั้น บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านเดี่ยวชั้นเดียว เริ่มเดือนธันวาคม 2552 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2554 รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้

1.  บ้านแฝด 2 ชั้น        จำนวน 60 หลัง     ราคาขายเฉลี่ย 1,848,174 บาท
2.  บ้านเดี่ยวชั้นเดียว   จำนวน 3 หลัง       ราคาขายเฉลี่ย 2,723,333 บาท
3.  บ้านเดี่ยว 2 ชั้น       จำนวน 4  หลัง      ราคาขายเฉลี่ย 2,805,000 บาท

1. ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงที่ตั้งโครงการบ้านรุ่งเรือง4

2. ภาพ Perspective ของโครงการบ้านรุ่งเรือง 4

3. ภาพแสดงแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวโครงการบ้านรุ่งเรือง 4

4. ภาพบ้านเดี่ยวชั้นเดียวโครงการบ้านรุ่งเรือง 4

5. ภาพแสดงแบบบ้านแฝดสองชั้นโครงการบ้านรุ่งเรือง 4

6. ภาพบ้านแฝด 2 ชั้นโครงการบ้านรุ่งเรือง 4

7. ภาพแสดงโครงการในระหว่างดำเนินการ

8. ภาพแสดงโครงการในระหว่างดำเนินการ


กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการ บ้านรุ่งเรือง 3 (ขายหมดแล้ว)

ระหว่างดำเนินโครงการบ้านรุ่งเรือง 2 (ต่อเนื่อง) ได้เริ่มดำเนินโครงการบ้านรุ่งเรือง 3 ซึี่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย เริ่มดำเนินโครงการ ในเดือนมิถุนายน 2551 แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2553 บนที่ดินขนาด 14 – 0 – 91.5 ไร่ พัฒนาเป็นบ้านแฝด และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น รายละเอียดแสดงดังนี้

1.  บ้านแฝด 2 ชั้น       จำนวน 72 หลัง  ราคาขายต่อหน่วย 1,580,978  บาท
2.  บ้านเดี่ยว 2 ชั้น       จำนวน 9 หลัง   ราคาขายต่อหน่วย  2,620,311 บาท

1. รูปแสดงที่ตั้งโครงการบ้านรุ่งเรือง 3

2. ภาพแสดงบ้านแฝด 2 ชั้นโครงการบ้านรุ่งเรือง3

3. ภาพแสดงแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการบ้านรุ่งเรือง 3

4. ภาพแสดงแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการบ้านรุ่งเรือง 3

5. ภาพแสดงบ้านแฝด 2 ชั้น โครงการบ้านรุ่งเรือง 3

6. ภาพแสดงบรรยากาศจริงของโครงการบ้านรุ่งเรือง 3

7. ภาพแสดงบรรยากาศจริงของโครงการบ้านรุ่งเรือง 3

8. ภาพแสดงบรรยากาศจริงของโครงการบ้านรุ่งเรือง 3


กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการ บ้านรุ่งเรือง 2 (ต่อเนื่อง)(ขายหมดแล้ว)

โครงการ บ้านรุ่งเรือง 2 (ต่อเนื่อง)

เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ทำให้สถาบันการเงินไม่สามารถอนุมัติเงินทุนได้ตามวงเงินที่ผู้ประกอบการขออนุมัติไว้จึงทำให้โครงการบ้านรุ่งเรือง 2 ในช่วงนั้นหยุดชะงัก ซึ่งต่อมาหลังจากผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ และจึงได้กลับมาดำเนินงานต่อเพื่อให้จบโครงการ ในโครงการต่อเนื่องนี้ มีการจำแนกสินค้าเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

- ทาวน์เฮาส์ 1 ชั้น กว้าง 6 ม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จำนวน 54 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 589,000 บาท
- บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จำนวน  12 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 1,390,000 บาท

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการ บ้านรุ่งเรือง 2 (ขายหมดแล้ว)

โครงการบ้านรุ่งเรือง 2 ตั้งอยู่ที่ ถนน พรหมประกาย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ 15 – 1 – 39 ไร่แบ่งเป็น

- ทาวน์เฮาส์ กว้าง 5 ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จำนวน 53 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 859,000 บาท
- ทาวน์เฮาส์ กว้าง 4 ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จำนวน 4 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 799,000 บาท
- ทาวน์เฮาส์ กว้าง 4 ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จำนวน 43 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 699,000 บาท
- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ  จำนวน 4 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 1,390,000 บาท

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการ บ้านรุ่งเรือง 1 (ขายหมดแล้ว)

โครงการบ้านรุ่งเรือง 1 ตั้งอยู่ที่ ถนน อดุลยเดช ซ. 8 ตำบลหมากแข้ง อา เภอ เมือง จังหวัดอุดรธานีบนเนื้อที่ 2 – 0 – 58 ไร่ แบ่งเป็น

- อาคารพาณิชย์ จำนวน 9 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 859,000 บาท
- ทาวน์เฮาส์ จำนวน 15 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 659,000 บาท
- ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 4 แปลง / ราคาต่อหน่วย 12,000 บาท/ตร.วา

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการที่ผ่านมา ( กรุงเทพมหานคร )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 1 (ขายหมดแล้ว)

หมู่บ้าน บดินทรรักษา #1 ตั้งอยู่ ที่ ซอยลาดพร้าว 94 (ซ.ปัญจมิตร) แขวงบางทองหลาง เขตบางทองหลาง กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 20 – 2 – 42 ไร่ แบ่งเป็น

- อาคารพาณิชย์ จำนวน 8 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 790,000 บาท
- ทาวน์เฮาส์ จำนวน  284 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 479,000 บาท
- บ้านเดี่ยว จำนวน 7 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 1,890,000 บาท

ทำเลที่ตั้งของโครงการ หมู่บ้าน บดินทรรักษา 1

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 2, 3 และ 4

หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 2, 3 และ 4 ตั้งอยู่ที่ รามอินทรา กิโลเมตรที่ 8 ถนนคู้บอน ซอยสยามธรณี แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้

 

ทำเลที่ตั้ง หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 2, 3 และ 4


กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 2 (ขายหมดแล้ว)

หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 2 มีเนื้อที่ 15 – 3 – 48 ไร่ แบ่งเป็น

- อาคารพาณิชย์ จำนวน 38 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 799,000 บาท
- ทาวน์เฮาส์ จำนวน 150 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 569,000 บาท

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 3 (ขายหมดแล้ว)

หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 3 มีเนื้อที่ 53 – 1 – 14 ไร่ แบ่งเป็น

- อาคารพาณิชย์ จำนวน 70 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 1,490,000 บาท
- ทาวน์เฮาส์ จำนวน 279 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 799,000 บาท
- บ้านเดี่ยว จำนวน 113 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 2,290,000 บาท

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 4 (ขายหมดแล้ว)

หมู่บ้านบดินทรรักษา โครงการ 4 มีเนื้อที่ 28 – 3 – 84 ไร่ แบ่งเป็น

- อาคารพาณิชย์ จำนวน 21 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 1,890,000 บาท
- ทาวน์เฮาส์ จำนวน 320 หน่วย / ราคาต่อหน่วย 999,000 บาท

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการบ้านริมน้ำ (ขายหมดแล้ว)

โครงการบ้านริมน้า ตั้งอยู่ที่ ซอยวัดภคินีนาถ (ซอยราชวิถี 21) ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 4 – 1 – 53 ไร่ แบ่งเป็น อาคารพาณิชย์ 69 หน่วย

ทำเลที่ตั้งโครงการ บ้านริมน้ำ

 

กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการ สินชัยธานี (ขายหมดแล้ว)

โครงการสินชัยธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอัศวมิตร ตำบลหมากแข้ง อำ เภอเมือง จังหวัด อุดรธานี บนเนื้อที่ 180 – 1 – 53 ไร่แบ่งเป็น

- ทาวน์เฮาส์ จำนวน 165 หน่วย
- บ้านเดี่ยว จำนวน 125 หน่วย

ราคาขาย

- ทาวน์เฮาส์ แบบเชียงคูณ 1 ราคาต่อหน่วย 599,000 บาท
- ทาวน์เฮาส์ แบบเชียงคูณ 2 ราคาต่อหน่วย 419,000 บาท
- บ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ 1 ราคาต่อหน่วย 919,000 บาท
- บ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ 2 ราคาต่อหน่วย 719,000 บาท
- บ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ 3 ราคาต่อหน่วย 1,139,000 บาท
- บ้านเดี่ยว พุทธรักษา ราคาต่อหน่วย 1,929,000 บาท
- บ้านเดี่ยว ทิฆัมพร 1,2 ราคาต่อหน่วย 3,125,000 บาท
- บ้านเดี่ยว ทิฆัมพร 3 ราคาต่อหน่วย 1,350,000 บาท

ทำเลที่ตั้งโครงการ สินชัยธานี


กลับสู่ด้านบน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….